Zarządzanie transportem - 3 powody, dlaczego cyfryzacja się opłaca

people in an office talking infront of laptops

Wielu załadowców zoptymalizowało już swoje wewnętrzne procesy logistyczne: od organizacji przetargu, zarządzanie transportem i zleceniami po zarządzanie oknami czasowymi oraz raportowanie.

Dzięki temu, cały proces jest w pełni zautomatyzowany i zintegrowanym, przez co praca przebiega sprawnie. Co się dzieje jednak, gdy po załadunku ciężarówka opuści rampę? Wówczas wiele czynności jest w dalszym ciągu wykonywanych ręcznie, czyli bez pomocy odpowiedniego systemu. Wprowadzenie automatycznego systemu wspomagającego zarządzanie transportem może wprowadzić oszczędności pieniężne i czasu. System do mobilnego zarządzania zleceniami oprócz powyższych, może dodatkowo poprawić jakość obsługi klienta, poprzez m.in. błyskawiczny dostęp do informacji o transporcie.

1# Zarządzanie transportem - redukcja kosztów załadowców i przewoźników.

Na dzień dzisiejszy, cyfrowy łańcuch dostaw kończy się najczęściej w dziale transportu załadowcy. Jest tak dlatego, ponieważ tam drukuje się dokumenty przewozowe i przekazuje je kierowcy w formie papierowej. Wówczas, kierowca musi regularnie przekazywać telefonicznie lub SMS-em np. statusy transportu, informacje o dojechaniu na czas i opóźnieniach. Aby to było możliwe, kierowca musi wykazać się ogromną dyscypliną. Problem pogłębia sytuacja, w której niektórzy przewoźnicy obsługują systemy telematyczne, które zazwyczaj ograniczają się do funkcji telemetrycznych.

2# Wydajniejsze i prostsze procesy.

Cyfryzacja całego procesu transportowego sprawia, że system połączony jest z kabiną kierowcy, dzięki mobilnemu urządzeniu końcowemu. Przyczynia się to do tego, iż telefonowanie, komunikacja elektroniczna, drukowanie i skanowanie dokumentów zostają zastąpione systemem, co oszczędza czas i pieniądze. Koszty poniższych działań mogą zostać zredukowane aż o 95% po stronie spedytora i nawet o 70% po stronie usługodawcy transportowego. Poniższa tabela przedstawia porównanie obsługi działań za pomocą procesów manulanych (ręcznych) oraz zautomatyzowanych (cyfrowych).

 Procesy ręczneProcesy automatyczneZapytanie dot. lokalizacjiRozmowy telef. pomiędzy klientem, załadowcą, spedytorem i kierowcą.Dysponent załadowcy ma dostęp online do danych lokalizacyjnych i może natychmiast powiadomić klienta o zmianach.Informacja dot. statusu transportuRozmowy telef. pomiędzy spedytorem, przewoźnikiem i kierowcą w celu ustalenia statusu transportu; ręczne wprowadzanie informacji dot. statusu transportu do systemu, które przekazywane są telefonicznie lub SMS-em.Kierowca przekazuje informacje dot. statusu transportu przez mobilne urządzenie końcowe, automatyczna aktualizacja informacji dot. statusu transportu w systemie ERPDokumenty przewozoweWydruk, dokumentacja papierowa, skan, wysyłka, przyporządkowanie do zestawu danych.Cyfrowe dokumenty przewozowe dostępne w systemie w czasie rzeczywistymZwrot kosztówPapierowe dokumenty dotyczące wymiany informacji o rozładunku (formularz dołączony do palet) opóźniają zwrot kosztów o trzy do czterech tygodni.Cyfrowe dokumenty dotyczące wymiany informacji o rozładunku umożliwiają natychmiastowy zwrot kosztówDokumentacja dot. szkodyKosztowne, po części brak dokumentacji, ewent. spór prawnyPrzejrzystość dzięki dokumentacji fotograficznej

Porównanie procesów manualnych z procesami, które zostały scyfryzowane przy pomocy mobilnego zarządzania zleceniami.

3# Wiarygodny pomiar wskaźników

Oprócz rzeczywistego wsparcia dla procesu transportowego, automatyczne systemy zwiększają jakość bazy danych, potrzebnej przy raportowaniu, co usprawnia zarządzanie transportem. Papierowa dokumentacja procesu, np. statusy przekazywane SMS-em, wiąże się zawsze z nieścisłościami. Na przykład, nie wiadomo na 100%, czy rzeczywiście ciężarówka przyjechała za późno, czy tylko informacja została przekazana z opóźnieniem? Dzięki mobilnemu zarządzaniu zleceniami wszystkie istotne dane pokazywane są w czasie rzeczywistym. Na ich podstawie można obliczyczć ważne wskaźniki, takie jak punktualność przewoźników czy jakość obsługi dostawy u poszczególnego klienta.

Otrzymuj darmowy Newsletter!