Kiedy zarządzanie oknami czasowymi?

Fast moving flip clock

Jeśli zmagasz się z zatorami na rampach magazynowych lub wysłuchujesz skargi kierowców na długi czas oczekiwania, może to oznaczać, że zarządzanie oknami czasowymi w Twoim magazynie kuleje. Moduł Zarządzanie Oknami Czasowymi pozwala zarządzać oknami w taki sposób, aby w jak najkrótszym czasie rozładować i załadować jak najwięcej transportów, redukując czas oczekiwania kierowców do minimum. Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie listę kontrolną, kiedy warto zdecydować się na system wspomagający zarządzanie oknami czasowymi, aby uprościć procesy obsługi transportów i wprowadzić oszczędności w kosztach logistycznych. 

Zarządzanie oknami czasowmi - Ministerstwo potwierdza

Rampy załadunkowe i rozładunkowe łączą z jednej strony dostawców i przewoźników a z drugiej - odbiorców i przedsiębiorstwa przeładunkowe. Pomiędzy stronami niestety od wielu lat dochodzi do konfliktów: przewoźnicy narzekają na długi czas oczekiwania, a z kolei załadowcy borykają się z problemem dostępności ciężarówek. Systemy wspomagające zarządzanie oknami czasowymi  zaplanować załadunki i rozładunki w taki sposób, aby czas oczekiwania kierowców był jak najkrótszy, a z drugiej strony pozwoli załadowcom obsłużyć zdecydowanie więcej załadunków i rozładunków w tym samym czasie. Wpływ TSM na poprawę sytuacji na rampach magazynowych potwierdzają badania przeprowadzone dla niemieckiego Ministerstwa Transportu.

Brak przejrzystości prowadzi do zatorów na rampie

Główną przyczyną długiego czasu oczekiwania na rampie jest niedostateczna wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorstwem przeładunkowym a przewoźnikami. Personel obsługujący rampę nie jest uprzednio poinformowany, kiedy przyjadą ciężarówki w celu załadunku lub rozładunku. Równocześnie przewoźnicy nie dysponują informacjami, w jakim czasie mogą liczyć na szybką odprawę.

Okresy szczytowego zapotrzebowania oraz sezonowe fluktuacje pogłębiają problem. System zarządzania oknami czasowymi usuwa deficyt informacyjny i zapewnia przejrzystość obu stronom. Przewoźnik rezerwuje dogodne dla siebie okno czasowe w elektronicznym terminarzu – obecnie poprzez platformy internetowe.

Zalety systemu zarządzania oknami czasowymi

 • Redukcja czasu oczekiwania do 40%
 • Odpowiednia redukcja roszczeń z tytułu przestoju
 • Redukcja długości cyklu do 30%
 • Zwiększenie wydajności przeładunkowej do 20%
 • Redukcja powierzchni magazynowej do 50%
 • Mniej zatorów na terenie zakładu, poprawa bezpieczeństwa drogowego
 • Optymalne wykorzystanie wprowadzenia oraz wyprowadzenia towarów
 • Ulepszone organizowanie personelu oraz zasobów

Koniecznym warunkiem jest to, aby zarządzanie oknami czasowymi było zaplanowane strategicznie, z powodzeniem wdrożone oraz konsekwentnie realizowane.

Lista kontrolna dla systemów zarządzania oknami czasowymi

W następujących sytuacjach wdrożenie systemu zarządzania oknami czasowymi może okazać się użyteczne dla przedsiębiorstwa:

 • Długi czas oczekiwania ciężarówek na za- oraz rozładunek
 • Zator na terenie zakładu
 • Wysokie roszczenia z tytułu przestoju
 • Wysokie koszty komunikacji z różnymi przewoźnikami
 • Ogólnie duża liczba przewoźników
 • Mała powierzchnia magazynowa
 • Konieczny okres przystosowawczy do komisjonowania
 • Ograniczona zdolność przeładunkowa

Zarządzanie Oknami Czasowymi upraszcza procesy po stronie załadowcy, jak i przewoźnika: obejrzyj nagranie

Otrzymuj darmowy Newsletter!