Kiedy zarządzanie oknami czasowymi?

Fast moving flip clock