Jak walczyć z brakiem przewoźników? Wywiad z Janem Rzehakiem

Multi-lane highway at sunset