Cyfryzacja a lojalność klienta

tablet in a warehouse

Cyfryzacja logistyki i mobilne zarządzanie zleceniami

Dokumentacja jest ważna, ale raczej nie kojarzy się z wartością taką, jak lojalność. Inteligentna, elektroniczna dokumentacja w zakresie logistyki może jednak korzystnie wpłynąć na lojalność klienta, na przykład w sytuacji, gdy dzięki niej noty uznaniowe oraz reklamacje realizowane są szybciej. Jest to możliwe dzięki mobilnemu zarządzaniu zleceniami, które poprzez aplikację mobilną włącza kierowców ciężarówek w cyfrowe procesy logistyczne.

Szybsze wystawienie noty uznaniowej dzięki cyfrowym dokumentom dołączonym do palet

W ramach mobilnych systemów zarządzania zleceniami dokumenty przewozowe przesyłane są na mobilne urządzenie znajdujące się w ciężarówce. Można złożyć na nim podpis za pomocą ekranu dotykowego i przesłać w czasie rzeczywistym do systemu ERP lub systemu zarządzania transportem spedytora. Dzięki cyfrowemu dokumentowi dołączonemu do palet można na przykład w sposób natychmiastowy wystawić klientowi notę uznaniową, co w przypadku procesu opartego na dokumentach papierowych opóźniłoby się o trzy do czterech tygodni. W ten sposób klient szybciej dysponuje swoim „kapitałem obrotowym“.

Cyfrowa dokumentacja szkody usprawnia realizację reklamacji

Ale co w sytuacji, gdy nie wszystko działa tak dobrze, jak powinno? Reklamacje i przypadki szkody stanowią duże wyzwanie dla relacji klient-dostawca. Mobilne zarządzanie zleceniami na smartfonie/tablecie może znacznie przyczynić się do zniwelowania trudności, a w najlepszym razie do umocnienia relacji z klientem. W tym celu dokumentacja fotograficzna szkody wykonywana na miejscu, automatycznie łączona jest ze zleceniem i od razu podpisywana. Funkcję tę można wykorzystać także w przypadku skomplikowanych dostaw – w sytuacji, której strony zdane są na słowo przeciw słowu, zdjęcie wprowadza przejrzystość dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto cyfryzacja umożliwia szybszą realizację reklamacji oraz krótszy czas reakcji: osoby odpowiedzialne mają możliwość natychmiastowego skontaktowania się z klientem. W systemie można także zapisać, iż w przypadku nieczytelnego pokwitowania automatycznie informowany jest podmiot odpowiedzialny za zarządzanie jakością.

Elektroniczne potwierdzenie dostawy (ePOD)                       

W przypadku braku reklamacji spedytor potrzebuje pisemnego potwierdzenia, iż towar dotarł do odbiorcy. Jednak do czasu, gdy podpisany dokument w formie papierowej dotrze do załadowcy, może minąć kilka tygodni. Po zrealizowanej dostawie kierowca ma za zadanie dostarczyć załadowcowi podpisane potwierdzenie dostawy – faksem lub osobiście. Następnie dokument jest opracowywany i ręcznie przyporządkowywany do danego zlecenia, a w razie potrzeby pełna informacja o zleceniu wraca do załadowcy. W przypadku cyfrowego zarządzania zleceniami podpisane potwierdzenie dostawy znajduje się na smartfonie lub tablecie i dokonane jest w czasie rzeczywistym. Na tej podstawie automatycznie generuje się potwierdzenie odbioru w formacie PDF, które zawiera także wszelkie istotne dane – możliwy jest także bezpośredni eksport dokumentu do systemu inhouse załadowcy. Przyporządkowanie do danego zlecenia następuje wówczas automatycznie.

Więcej informacji nt. mobilnego zarządzania zleceniami znajdą Państwo w naszym artykule "Zdobądź lojalność klientów za pomocą rozwiązań cyfrowych“.

Otrzymuj darmowy Newsletter!