Bez cyfrowego łańcucha dostaw nie ma logistyki 4.0

bridge with car light stribes at night

Papierowe listy przewozowe. Nieprzejrzyste lub ręczne procesy. Kto w bliższej lub dalszej przyszłości chce oprzeć swoje działania na logistyce 4.0, musi pożegnać się z manualnymi procesami. Podstawowym warunkiem do stworzenia Internetu Rzeczy jest cyfrowy łańcuch dostaw.

Ostatnia mila: cyfryzacja aż po kabinę kierowcy

Z punktu widzenia załadowcy najprostszym sposobem na zintegrowanie dostawców usług transportowych w przebiegających w firmie cyfrowych procesach jest mobilne zarządzanie zleceniami. W tym celu łączność z kierowcami zapewniają mobilne urządzenia elektroniczne. Tym samym cyfrowy łańcuch dostaw sięga aż do kabiny kierowcy. Niezbędny sprzęt to ogólnodostępne w handlu smartfony lub tablety, oferowane również w specjalnych wytrzymałych wersjach. Warunkiem koniecznym jest korzystanie przez załadowcę z platformy logistycznej. Platforma musi być przystosowana do mobilnej obsługi zleceń i posiadać odpowiedni interfejs. Na mobilnych urządzeniach końcowych należy zainstalować aplikację powiązaną z platformą logistyczną.

Kierowcy otrzymują cyfrowe dokumenty przewozowe, które później klient podpisuje na ekranie urządzenia. Zaraz po podpisaniu dokumenty zostają automatycznie zarchiwizowane w systemie załadowcy. Jednocześnie wykorzystany zostaje GPS urządzenia, aby zlokalizować ciężarówkę w czasie realnym.

Własny system czy platforma?

Firmy załadowcze mogą zaimplementować własny mobilny system zarządzania zleceniami. Jest to jednak ogromne wyzwanie dla firmy: wyposażenie wszystkich klientów w urządzenia i oprogramowanie, ich instalacja i regularna aktualizacja – nie wspominając o szkoleniu kierowców. Przyszłościowe wydają się być jedynie rozwiązania oparte na platformie transportowej, używane przez jak największą liczbę załadowców i firm transportowych. Podążając za ideą logistyki 4.0, ważna jest nie tylko digitalizacja łańcucha dostaw w poszczególnych przedsiębiorstwach, ale też kompatybilność i połączenie tych łańcuchów.

Cyfrowy łańcuch dostaw warunkiem logistyki 4.0

Cyfrowe procesy już dziś umożliwiają poprawienie jakości obsługi klienta i wydajności. Załadowcy, ich klienci i dostawcy usług transportowych mogą dzięki temu czerpać korzyści z przewagi konkurencyjnej na rynku. Cyfrowy łańcuch dostaw ważny jest przede wszystkim dla tych firm, które myślą o wdrożeniu procesów opartych na przemyśle 4.0 wzgl. logistyce 4.0. Zdigitalizowane procesy są bowiem warunkiem koniecznym aby Internet Rzeczy w firmie stał się rzeczywistością. Rozwój tej tendencji jest jeszcze w fazie początkowej. Pozwala to zaangażowanym przedsiębiorstwom zdobyć statut pionierów innowacyjności, a perspektywy dla nich są obiecujące.

Więcej informacji o cyfrowych łańcuchach dostaw oraz o mobilnym zarządzaniu zleceniami znajdziecie Państwo w naszym poradniku „Lepsza obsługa klienta dzięki cyfryzacji ostatniej mili“.

Otrzymuj darmowy Newsletter!