Handmatige vs geautomatiseerde transportafhandeling

Sunrise over a freeway

Iets handmatig afhandelen is op dit moment absoluut de trend. Maar uiteraard geldt dat alleen voor zaken in de pleziersfeer en voor hobby’s. Zakelijk gezien is het zo dat hoe minder handen eraan te pas komen, des te beter het is. En dit is dus ook van toepassing op transport en transportafhandeling. We zullen proberen aan de hand van een paar voorbeelden te schetsen in hoeverre het geautomatiseerd afhandelen van het transport de voorkeur geniet boven handmatig afhandelen.

Transportafhandeling

We hebben een vergelijking gemaakt tussen een handmatige en een geautomatiseerde transportafhandeling. Binnen productieomgevingen wordt iets bijvoorbeeld met de hand gemaakt. Daar steekt de producent veel tijd, moeite en toewijding in, tegen bijhorende hoge kosten. De keuze hiervoor valt alleszins te begrijpen, vanuit het oogpunt van de producent. Maar wat bruikbaar kan zijn voor het maken van sommige producten, is niet per sé gewenst in de logistiek. Sterker, soms is het maar beter om die keuzes te vermijden in de logistieke sector.

Verschillen tussen afhandelingswijzen

Handmatige processtappen leggen beslag op menselijke arbeid, vertragen processen, vergroten de kans op het maken van fouten en zijn kostenopdrijvend. Dit is ook het geval met freight forwarding. Is de eerste processtap, het tenderproces, op een digitale wijze verlopen, dan kan een elektronisch, volledig geïntegreerd en gekoppeld proces lonend zijn. Het hieronder staande voorbeeld geeft een beeld van de verschillen tussen een handmatige en een geautomatiseerde transportafhandeling:

Op weg naar optimaal gebruik

In vrijwel alle logistieke processen - maar bovenal bij het vervoer van goederen - zou het als volgt moeten gaan: na de productie volgt de digitale supply chain. Bij voorkeur van de tender tot aan de factuurcontrole. Hiermee creëert een bedrijf een situatie waarin het optimaal gebruik kan maken van personeel en voertuigen. Bovendien reduceert het bedrijf ook de transportkosten, verbetert het de efficiency en verzekert het zich van transparante, soepele processen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief