Skuteczne wdrożenie Zarządzania oknami czasowymi

Rampy załadunkowe i rozładunkowe to najważniejsze punkty, w których dochodzi do kontaktu pomiędzy dostawcami/przewoźnikami z jednej strony, a odbiorcami/firmami przeładowującymi towary z drugiej. Codziennie w tych miejscach dochodzi do opóźnień i różnego rodzaju konfliktów. Firmy spedycyjne skarżą się na długie czasy oczekiwania, z kolei załadowcy muszą się zmierzyć ze zmiennością czasu przyjazdów ciężarówek na załadunek/rozładunek. Zarządzania oknami czasowymi może znacznie ulepszyć sytuację na rampie i przyspieszyć przebieg procesów. Do tego samego wniosku prowadzi również badanie przeprowadzone przez niemieckie Ministerstwo Transportu.

Brak przejrzystości powoduje powstawanie wąskich gardeł na rampach

Główną przyczyną długich czasów oczekiwania na rampach jest niedostateczny poziom informacji posiadanych przez firmy zajmujące się przeładunkiem i firmami spedycyjnymi. Personel pracujący na rampach nie wie z wyprzedzeniem, kiedy pojawi się ciężarówka, którą należy załadować lub rozładować. Firmy spedycyjne nie dysponują jednocześnie informacjami o terminie, w którym można się spodziewać szybkiego załadunku lub rozładunku. Zarządzanie oknami czasowymi eliminuje problem braku informacji i zapewnia przejrzystość dla obydwu stron. W ramach elektronicznego harmonogramu, dostępnego na platformie internetowej, przewoźnicy/firmy spedycyjne rezerwują dostępne okna czasowe w dogodnym dla siebie terminie. W ramach takiego okna czasowego, przewoźnik może oczekiwać znacznie krótszych czasów oczekiwania oraz szybkiej obsługi.

Najważniejsze zalety modułu Zarządzania oknami czasowymi oraz wskazówki jak przeprowadzić skuteczne wdrożenie tego modułu można przeczytać w niniejszym Whitepaper.

7 najważniejszych wskazówek umożliwiających skuteczne wdrożenie Zarządzania oknami czasowymi

Proszę zaznaczyć*
Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką ochrony danych.

Please choose your language

close